მრავალფეროვანი საქართველო

„მრავალფეროვანი საქართველო“ არის პირველი არხის პროექტი, რომლის მიზანია საქართველოს მოქალაქე ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირებულობა; მოქალაქეობრივი ცნობიერების ამაღლება; მრავალფეროვან კულტურათა დიალოგის და ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა. პროექტი უზრუნველყოფს საქართველოში მცხოვრები ყველა ეთნიკური ჯგუფის ინტეგრირებას პირველი არხის ქართულენოვან გადაცემებში. პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა ენებზე მზადდება დოკუმენტური მასალები საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების შესახებ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მედიაპროდუქცია ითარგმნება ეთნიკური უმცირესობების ენებზე. საინფორმაციო … ვრცლად მრავალფეროვანი საქართველო