ვასო გოძიაშვილი - თამადის დალოცვა - ჩაწერილია 1963 წელს