ტერენტი გრანელი - „გაზაფხულის საღამოა მშვიდი“

ტერენტი გრანელი - „გაზაფხულის საღამოა მშვიდი“, კითხულობს ჯემალ მონიავა.

ჩაწერილია 1994 წელს.