თეიმურაზ პირველი - „ვარდ-ბულბულიანი“

კითხულობს ცაცა ამირეჯიბი.
ჩაწერილია 1964 წელს.