თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვაჟა-ფშაველას კაბინეტი

საუბრობენ - ნია აბესაძე, ჯუმბერ ჭუმბურიძე, სოლომონ ხუციშვილი, ალექსი ჭინჭარაული, ივანე გიგინეიშვილი, გრიგოლ კიკნაძე.

ჩაწერილია 1968 წელს.