სულხან-საბა ორბელიანი, „სიბრძნე- სიცრუისა“ - (ნაწყვეტი)

კითხულობს სერგო ზაქარიაძე.
ჩაწერილია 1951 წელს.