სტანისლავ ნეიჰაუზი ასრულებს ალექსანდრე სკრაიბინის ეტიუდს - 1969 წლის სატრანსლაციო ჩანაწერი