შოთა რუსთაველი - „ვეფხისტყაოსნის თარგმანები“ - იგორ სიკირიცკი

შოთა რუსთაველი, „ვეფხისტყაოსნის“ თარგმანები - ვიქტორ კერნბახი

შემსრულებელი ვიქტორ კერნბახი

შოთა რუსთაველი - „ვეფხისტყაოსნის თარგმანები“ - იგორ სიკირიცკი

შემსრულებელი იგორ სიკირიცკი

შოთა რუსთაველი - „ვეფხისტყაოსნის“ თარგმანები - მიკოლა ბაჟანი

შემსრულებელი მიკოლა ბაჟანი

შოთა რუსთაველი - „ვეფხისტყაოსნის“ თარგმანები - სამედ ვურღუნი

შემსრულებელი სამედ ვურღუნი

შოთა რუსთაველი - „ვეფხისტყაოსნის“ თარგმანები - სერგეი სერებრიაკოვი

შემსრულებელი სერგეი სერებრიაკოვი

შოთა რუსთაველი - „ვეფხისტყაოსნის“ თარგმანები - სერგეი სერებრიაკოვი

შემსრულებელი სერგეი სერებრიაკოვი

ედუარდას მაჟელაიტისი კითხულობს ფრაგმენტს „ვეფხისტყაოსნიდან“ - ჩაწერილია 1966 წლის 29 სექტემბერს

შემსრულებელი ედუარდას მაჟელაიტისი

კითხულობს იგორ სიკირიცკი - ნაწყვეტი „ვეფხისტყაოსნიდან“ პოლონურ ენაზე.

ჩაწერილია 1966 წელს.