შოთა მილორავა - „ნუ აღვიძებ პატარას“ - ჩაწერილია 1966 წელი, 15 დეკემბერი

ასრულებს თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლის ვოკალური ჯგუფის წევრი ნინო ანჯაფარიძე.

ჩაწერილია 1966 წელი, 15 დეკემბერი.