შალვა ამირანაშვილი - ქართული კულტურის წვლილი მსოფლიო კულტურის საგანძურში

ჩაწერილია 1964 წელს.