სერგო კლდიაშვილის მოთხრობა „შემოდგომის წვიმა“

კითხულობს გიზო სიხარულიძე.

ჩაწერილია  1980 წელს.