სერგეი პროკოფიევის სონატას ასრულებენ დავიდ ოისტრახი და სვიატოსლავ რიხტერი - ჩაწერილია 1972 წელს