რუმინელი მწერალი და მთარგმნელი ვიქტორ კერნბახი საქართველოს შესახებ - ჩაწერილია 1974 წელს