ქართული მეცნიერული აზროვნების ცენტრი

გიორგი ახვლედიანი, რაფიელ დვალი, ევგენი ხარაძე, მინდია სალუქვაძე, სერგო დურმიშიძე.

ჩაწერილია 1971 წელს.