ქართული ენის შესახებ ნორვეგიელი ენათმეცნიერი - ქართველოლოგი, ჰანს ფოგტი