პაოლო იაშვილი კითხულობს ლექსს „მაგიდა-ჩემი პარნასი“ 

ჩაწერილია 1934 წელს.