ოთარ ჭილაძე კითხულობს ლექსს „რკინის საწოლი“

ოთარ ჭილაძე კითხულობს ლექსს „რკინის საწოლი“.

ჩაწერილია 1965 წელს.