ნოდარ დუმბაძე - „ახალგაზრდობის აღზრდის შესახებ“

ჩაწერილია 1976 წელი.