ნიკა აგიაშვილი - მოგონებები გალაკტიონზე

ჩაწერილია 1965 წელს.