მუხრან მაჭავარიანი კითხულობს ლექსს „ქართლის ცხოვრება“

ჩაწერილია 1965 წელს.