მიკროფონთანაა ნიკო მუსხელიშვილი

ჩაწერილია 1967 წელს.