მიხეილ ქვლივიძე კითხულობს ლექსს „მე ვწერ უბრალოდ გაცვეთილ სიტყვებს“

მიხეილ ქვლივიძე კითხულობს ლექსს „მე ვწერ უბრალოდ გაცვეთილ სიტყვებს“.

ჩაწერილია 1983 წელს.