მეფე არჩილი - ნაწყვეტი პოემიდან „საქართველოს ზნეობანი“

მეფე არჩილი - ნაწყვეტი პოემიდან „საქართველოს ზნეობანი“.

კითხულობს გოგი გეგეჭკორი.

ჩაწერილია 1988 წელს.