მედეა კახიძე კითხულობს ლექსს „ვისაც სიყვარული შეუძლია“