მარიჯანი კითხულობს ლექსს „მზითვის სარკე“

მარიჯანი (მარიამ ალექსიძე - ტყემალაძე) - „მზითვის სარკე“.