ლილი იაშვილი - „გავიზარდე თითქოს“ - ჩაწერილია 1966 წლის 15 დეკემბერს

ასრულებს თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლის ვოკალური ჯგუფის წევრი დავით გაბაშვილი.

ჩაწერილია 1966 წლის 15 დეკემბერს.