ლევან გოთუა - „ხმამაღალი ფიქრი საქართველოზე“ - ჩაწერილია 1971 წელს