ლევ ტოლსტოი - „მიმართვა იასნია პოლიანას სკოლის მოწაფეებისადმი“

ჩაწერილია 1908 წელს.