კომპოზიტორები დავით თორაძე და ალექსი მაჭავარიანი ასრულებენ ჯაზურ იმპროვიზაციას