იზა ორჯონიკიძე კითხულობს ლექსს „მე მომეჩვენა, რომ თქვენ გიყვარდათ“

იზა ორჯონიკიძე კითხულობს ლექსს „მე მომეჩვენა, რომ თქვენ გიყვარდათ“.

ჩაწერილია 1980 წელს.