ქართველ აკადემიკოსთა გამოსვლები - ივანე ბერიტაშვილი

ჩაწერილია 1968 წელს.