იოსებ გრიშაშვილი კითხულობს ლექსს „ჩემი აღმართი“

იოსებ გრიშაშვილი კითხულობს ლექსს „ჩემი აღმართი“.

ჩაწერილია 1960 წელს.