ინგლისელი მწერალი და მთარგმნელი დევიდ ლანგი საქართველოს შესახებ - ჩაწერილია 1974 წლის 9 ნოემბერს