იაპონელი ვაკული სეიტი რუსთაველის შესახებ - ჩაწერილია 1966 წელს