ჰეიდარ აბაშიძის ხმის ჩანაწერი „როგორ გავიგე, რომ ქართველი ვარ“

ჰეიდარ აბაშიძის ხმის ჩანაწერი „როგორ გავიგე, რომ ქართველი ვარ“.

ჩაწერილია 1964 წელს.