გურამ რჩეულიშვილი - „ზღვა“

კითხულობს რეზო ჩხიკვიშვილი.