გოდერძი ჩოხელი კითხულობს მოთხრობას „დოღი ხევსურეთში“

გოდერძი ჩოხელი კითხულობს მოთხრობას „დოღი ხევსურეთში“.

ჩაწერილია 1999 წელს.