გიორგი შატბერაშვილი - „სათაფლია“ - ჩაწერილია 1966 წლის 17 ივლისს

მონაწილეობენ - სესილია თაყაიშვილი, ალექსანდრე ომიაძე, გურამ საღარაძე, ნელი ქუთათელაძე, იამზე ტყავაძე, ბელა მირიანაშვილი, ვალერიან ელოშვილი.