დავით აღმაშენებელი - „გალობანი სინანულისანი“

დავით აღმაშენებელი - „გალობანი სინანულისანი“, კითხულობს ოთარ მეღვინეთუხუცესი.

ჩაწერილია 1980 წელს.