„ცირას ნანა“ - მელიტონ ბალანჩივაძის ოპერიდან „დარეჯან ცბიერი“

ასრულებს მერი ნაკაშიძე.