ჩეხი ქართველოლოგი ვაცლავ ჩერნი საუბრობს ქართულ მწერლობაზე - ჩაწერილია 1966 წლის 29 სექტემბერს