არტემ ალიხანიანი სომეხი და ქართველი ფიზიკოსების თანამეგობრობის შესახებ - ჩაწერილია 1972 წელს

სომეხი ფიზიკოსი არტემ ალიხანიანი სომეხი და ქართველი ფიზიკოსების თანამეგობრობის შესახებ.