არნო ბაბაჯანიანი ასრულებს საკუთარ ნაწარმოებს - „იმპროვიზაცია“

არნო ბაბაჯანიანი ასრულებს საკუთარ ნაწარმოებს - „იმპროვიზაცია“, ციკლიდან „ექვსი სურათი ფორტეპიანოსათვის“. თხზულება ნომერი 40.