ანა კალანდაძე კითხულობს ლექსს „ფეხი დამადგით“

ჩაწერილია 1979 წელს.