ალექსანდრე ყაზბეგი - „ხევისბერი გოჩა“

ალექსანდრე ყაზბეგი - „ხევისბერი გოჩა“, კითხულობს ეროსი მანჯგალაძე.

ჩაწერილია 1963 წელს.