ილია ვეკუა - ქართველ მეცნიერთა წვლილი

ჩაწერილია 1973 წელი.