ოთარ ჭილაძე კითხულობს ლექსს „რა მოხდა, თუკი ვეღარ შევხვდებით!“

ოთარ ჭილაძე კითხულობს ლექსს „რა მოხდა, თუკი ვეღარ შევხვდებით!“.

ჩაწერილია 1997 წელს.