ალექსი მაჭავარიანი - „ჩონგურს სიმები გავუბი“ - ჩაწერილია 1961 წლის 28 თებერვალს

ასრულებს  საქართველოს სახელმწიფო კაპელა.