Տեգ: Սկզբնական շրջանում կենցաղային մնացորդները կենտրոնական փողոցներից կհանեն գիշերվա ժամերին