Տեգ: Կախա Կալաձեն մասնավոր սեկտորին և հանրությանը կոչ է անում ներգրավվել մայրաքաղաքի կանաչապատման միջոցառումներին